Monthly Archives: July 2016

NUZULUL QURAN Bersama Karang Taruna

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Furqon : 33
“Dan Al-Quran telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya dengan perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian”
Dengan turunya ayat tersebut mengingatkan kita semua agar senantiasa membaca, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Quran.

IMG_1210

Dengan rahmat Allah SWT, Remaja Masjid Baitul Huda mempersembahkan “NUZULUL QUR’AN SANTRI”.
Yang insyaAllah akan diadakan pada:

Read the rest of this entry

Advertisements